SeCom Datakonsulter AB

Det lilla företaget med det stora engagemanget

Sedan 1987 har SeCom hjälpt kunder inom både offentlig och privat sektor med sin IT-utveckling

SeCom grundades av erfarna konsulter som ville driva ett företag där man har frihet att själv styra över sitt arbete. Sedan dess har företaget växt via egna kontakter och genom åren anställt många duktiga medarbetare.

Idag är vi fyra anställda på SeCom, samtliga med uppdrag inom Försvarsmakten.

Vår tekniska kompetens finns både på serverområdet med Linux och andra UNIX-baserade plattformar och inom applikationsutveckling på framförallt .NET-plattformen.

En av SeComs huvudkompetenser är databaser både vad gäller design, administration och utveckling. Vi har erfarenhet av ett flertal olika databasleverantörer, men har framförallt mycket stor kompetens vad gäller SAP Sybase.